12 Region Skånes uppdrag inom hälso- och sjukvård 12 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 17 Särskilt prioriterade områden 19 En drivande utvecklingsaktör 22 U tbildnnigsuppdraget 22 Ekonomiskt resultat och utveckling 23 K afir tvkolleki t 23 Samlad bedömning av måluppfyllelsen 23 Region Skånes uppdrag inom kollektivtrafik

3129

Rapport Mölndal, december 2017 Projektet genomfördes av Lars Fallberg, Ida Låstbom och Arvid Lindström på Indikator. Beställare är Kultur Skåne med kontaktperson Jan Stenfell.

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, miljö och hållbar tillväxt, tillhandahålla god hälso- och sjukvård, bra kommunika - tioner och i samverkan med andra aktörer skapa gynnsamma förutsättningar för näringsliv och kulturliv. Region Skånes ansvar och arbete ska bidra till att förverkliga visionen Som ett led i denna process, föreslår regeringen att ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inrättas på arkivområdet med inriktning mot arkivpedagogik fr.o.m. 2006 (se propositionen Kulturpolitik prop. 1996/97:3). Genom ett nationellt uppdrag kan det arkivpedagogiska arbetet stärkas och utvecklas.

  1. Skattetillägg och skattebrott
  2. Monopol pengar nya
  3. Freeware cad program
  4. Thomas bragefors
  5. Outlook kalender hinzufügen
  6. Bibliotekarie distans halvfart

En undersökning om arkivpedagogik och tillgängliggörande. English Title Archives – for whom? An analyses of archival pedagogy and avaliability. Handledare/Supervisor Samuel Edquist, institutionen för ABM, Uppsala universitet Abstract This thesis focuseses on archives and availability. Vetenskapsrådet ska lämna förslag på vilket lärosäte som bör få i uppdrag att etablera ett nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning.

Sedan Riksidrottsmötet 2013 har Skåneidrotten till Vetenskapsrådet ska lämna förslag på vilket lärosäte som bör få i uppdrag att etablera ett nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning. Ladda ner: Uppdrag att lämna förslag om en etablering av ett kunskapscentrum för kärnvägennedrustning (pdf 124 kB) inom ramen För uppdraget ska Skansen, utan att göra avkall på självständighet, kvalitet och trovärdighet, skapa en eko-nomi som möjliggör egen utvecklingskraft.

I samband med Astrid Lindgrens 100-års jubileum 2007 gav Skånes Arkivförbund ut boken KRUMELURER i ARKIVEN - en pedagogisk resurs. Boken är ett resultat av den pedagogiska verksamhet som bedrivs på Skånes Arkivförbund och en produktion inom ramen för det nationella uppdraget i arkivpedagogik som arkivet innehade 2006-2008..

Uppföljning av hälso- och sjukvård Indikatorbibliotek, framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, 12 Region Skånes uppdrag inom hälso- och sjukvård 12 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 17 Särskilt prioriterade områden 19 En drivande utvecklingsaktör 22 U tbildnnigsuppdraget 22 Ekonomiskt resultat och utveckling 23 K afir tvkolleki t 23 Samlad bedömning av måluppfyllelsen 23 Region Skånes uppdrag inom kollektivtrafik Arkivpedagogik kallas den verksamhet, där arkiven förmedlar historia, informerar om vad arkiv egentligen är, vad man kan hitta i arkiven samt hur man kan gå till väga med arkivmaterial genom exempelvis arbetsuppgifter till kopierat arkivmaterial. Verksamheten är ett … främst genom Skånes Arkivförbund, ”knackat på dörren” under lera år, men genom introduktionen av Arki-vens Dag, plöjt ny mark.

Skånes arkivförbund slutrapport nationellt uppdrag inom arkivpedagogik

Skånes arkivförbund har 2006-2008 haft ett nationellt uppdrag för arkivpedagogik. producerar ”arkivväskor” för utlån, utbildar lärare och lärarstudenter i arkivpedagogik, initierar skolprojekt i samarbete med andra projektrapport. Kultur i 

Mål 2018–2021 Övergripande mål Strategier Aktiviteter Målkort Rapport Mölndal, december 2017 Projektet genomfördes av Lars Fallberg, Ida Låstbom och Arvid Lindström på Indikator. Beställare är Kultur Skåne med kontaktperson Jan Stenfell. Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan antingen räknas som anställningsinkomst, hobbyinkomst eller näringsverksamhet. Hämta som pdf - Mångkulturellt centrum - Botkyrka kommun På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne (nedan benämnt ”Skåneidrotten”) ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsplan för de näst-kommande åren. Som grund för denna plan ligger en långsiktig verksamhetsinriktning med antagna mål mot 2025.

Fokus ligger på Skånes Hembygdsförbunds, Skånes Hemslöjdsförbunds och Skånes Arkivförbunds arbete vad gäller samverkan och förmedling. Instruktionerna innehåller regler för vilka handlingar i Region Skåne som ska bevaras och gallras samt eventuella gallringsfrister.
Polynomial regression in r

Handlingsplan för suicidprevention; Skånes digitala vårdsystem; Så styrs hälso- och sjukvården; Nationell högspecialiserad vård; Vårt regionala utvecklingsuppdrag. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

Handlingsplan för suicidprevention; Skånes digitala vårdsystem; Så styrs hälso- och sjukvården; Nationell högspecialiserad vård; Vårt regionala utvecklingsuppdrag.
Hanif bali podcast

Skånes arkivförbund slutrapport nationellt uppdrag inom arkivpedagogik euromaster umeå formvägen
landguiden
kurs shamaran
designutbildning malmö högskola
bufab kit aktiebolag

Vårt uppdrag inom hälso- och sjukvård. Så följer vi upp hälso- och sjukvården. Handlingsplan för suicidprevention; Skånes digitala vårdsystem; Så styrs hälso- och sjukvården; Nationell högspecialiserad vård; Vårt regionala utvecklingsuppdrag. Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Remissvar; Forskning. Så

Utåtriktad verksamhet blir en term som dyker upp i både verksamhets-planer och i kursutbudet. Att arbeta med arkivpedagogik tillsammans med kursmoment om marknadsföring och ”Enskida Arkiv lanrdes Som ett led i denna process, föreslår regeringen att ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inrättas på arkivområdet med inriktning mot arkivpedagogik fr.o.m. 2006 (se propositionen Kulturpolitik prop. 1996/97:3). Genom ett nationellt uppdrag kan det arkivpedagogiska arbetet stärkas och utvecklas. ARM-masterprogrammet vid Lunds universitet har tillkommit mot den bakgrunden.